Alla valpar är bokade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

        UPPFÖDNING AV BICHON HAVANAIS               

                   

                                        

                                                        Roxette

                                       

                                                         

                                                  Baco          

 

                                                                        

                                                          Alladin  

                       

                                      Anita Fundin

                           0292-22231   073-6307640

                           kennelbamses@hotmail.com

 

 

 

                                                                        

                 

 

 

 

 

 

                   

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

                                                                                                                                                            

                                                     

                                                                     

                                 

                                                            

                        

                               

                           

                             

                     Bamse's Kennel > 1987 -  2009>> Godkänd tillstånd enligt 16 § djurskyddslagen

                                    Miljökontoret Falu Kommun 2005-06-15